ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

26 August 2020   658

บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับคุณอัยรินทร์ มั่นคง กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนดี จำกัด พร้อมคณะ โดยมีคุณชลิต ตรีศิริ ผู้จัดการฝ่ายขายภาคกลาง/เหนือ/อีสาน เข้าร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อได้เห็นถึงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนดี จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)