TEL. 02-429-4888 FAX 02-429-1349

ศูนย์ร่วมบริการรถใหญ่ภาคใต้ จำนวน 61 ศูนย์

โปรทรัค สาขาไชยา

โปรทรัค สาขาไชยา

213 ม.1 ต.เวียง อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
โทร : 062-8822999
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (กระบี่)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (กระบี่)

199 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ 81000
โทร : 075-650999
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาอ่าวลึก)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาอ่าวลึก)

29/5 หมู่2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110
โทร : 075-610703
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)

258 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110
โทร : 075-619206
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

111/10 หมู่ 1 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม กระบี่ 81120
โทร : 075-699967
บริษัท ชัยรัชการ จำกัด (สาขาชุมพร)

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด (สาขาชุมพร)

90 หมู่9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทร : 077-596748-9
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด

42/1 หมู่1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านนา อ.เมือง ชุมพร 86000
โทร : 077-576057 ต่อ 1
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาท่าแซะ)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาท่าแซะ)

178/2 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140
โทร : 077-979961-2
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาสวี)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาสวี)

5/10 หมู่4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร 86130
โทร : 077-512444
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาหลังสวน)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาหลังสวน)

153 หมู่11 ถนนเพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
โทร : 077-979992
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาละแม)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สาขาละแม)

159 หมู่ที่9 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม ชุมพร 86170
โทร : 077-979989
บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

50 หมู่ที่1 ถนนตรัง-พัทลุง ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง ตรัง 92000
โทร : 075-290914
บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด สาขาตรัง

บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด สาขาตรัง

11 หมู่5 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง ตรัง 92190
โทร : 086-3431534
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาห้วยยอด)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาห้วยยอด)

295 หมู่2 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด ตรัง 92130
โทร : 075-577225
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตรัง)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตรัง)

297/1-5 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
โทร : 075-218873
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาย่านตาขาว)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาย่านตาขาว)

201/12-13 หมู่ 1 อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140
โทร : 075-270700
บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด  (ณรงค์อะไหล่)

บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด (ณรงค์อะไหล่)

83 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-4248328-9
บริษัท ทักษิณยนตรการ จำกัด

บริษัท ทักษิณยนตรการ จำกัด

90 ม.3 ถ.เอเชีย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-420602
บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด

บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด

376/4 หมู่ 5 ถนนอ้อมค่ายฯ ต.ปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-313084
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (ทุ่งสง)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (ทุ่งสง)

169 หมู่ 2 ถนนเอเซียทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-332958
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาสิชล)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาสิชล)

207/16 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120
โทร : 075-335100-2
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาจันดี)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาจันดี)

298 หมู่ 3 ต.จันดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
โทร : 075-364499-500
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาอ้อมค่าย)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาอ้อมค่าย)

69 ถนนอ้อมค่ายฯ ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 089-9797852
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาทุ่งใหญ่)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาทุ่งใหญ่)

115/1 หมู่ 4 ตำบลปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
โทร : 075-368883
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์)

1 หมู่15 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
โทร : 075-336101
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาชะอวด)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาชะอวด)

292/8 หมู่ 3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
โทร : 075-3802446
บริษัท ทักษิณยนตรการ จำกัด (สาขานคร)

บริษัท ทักษิณยนตรการ จำกัด (สาขานคร)

76 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 091-1646494
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขาสุไหงโกลก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขาสุไหงโกลก)

88/99 หมู่4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทร : 073-530787
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด (สาขาสุไหงโกลก)

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด (สาขาสุไหงโกลก)

259 หมู่5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทร : 073-630121-6
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด (นราธิวาส)

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด (นราธิวาส)

148-150 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000
โทร : 073-532245-6
บริษัท ชัยรัชกิจ หัวหิน มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท ชัยรัชกิจ หัวหิน มอเตอร์เซลส์ จำกัด

555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 032-544-590,511-793-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

52 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
โทร : 073-319170
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด (ปัตตานี)

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด (ปัตตานี)

23 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 ปัตตานี 94000
โทร : 073-335110-4
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาโคกกลอย)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาโคกกลอย)

89 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
โทร : 076-581500
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตะกั่วป่า)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตะกั่วป่า)

36/23 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110
โทร : 076-421600
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาแม่ขรี)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาแม่ขรี)

69 หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว พัทลุง 93160
โทร : 074-695768-70
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาพัทลุง)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาพัทลุง)

356/17-21 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000
โทร : 074-620828-30
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด

99/25 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-261083
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (เกาะแก้ว)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (เกาะแก้ว)

99-99/1 ม.4 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-355112-20
บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด

2/15 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000
โทร : 073-299398-9
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด (ยะลา)

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด (ยะลา)

33 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทร : 073-244567-70
บริษัท อีซูซุระนอง จำกัด

บริษัท อีซูซุระนอง จำกัด

6/49 หมู่1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ระนอง 85000
โทร : 077-821648-49
บริษัท ทรงพรเจริญ ฮีโน่อันดามัน จำกัด

บริษัท ทรงพรเจริญ ฮีโน่อันดามัน จำกัด

224/30 หมู่2 ต.หงาว อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
โทร : 093-5636442
บริษัท เอ.เอ็น.ซี.ออโต้ จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.ซี.ออโต้ จำกัด

646 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 07450-1642
บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำกัด

บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำกัด

108 ม.14 ถ.เอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110
โทร : 074-501642
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110
โทร : 074-820777
บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด

97/17 หมู่7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-209409-12
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

1483 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-422200-16
บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด

บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด

86 ถนนสายเอเซีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250
โทร : 074-438005-9
บริษัท ฮีโน่ ลีมอเตอร์ จำกัด

บริษัท ฮีโน่ ลีมอเตอร์ จำกัด

139/2 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90250
โทร : 074-260880-2
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาระโนด)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาระโนด)

94/3 หมู่ 1 ถนนเขาแดง-ระโนด ต.ปากเตระ อ.ระโนด สงขลา 90140
โทร : 074-454641
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขานาทวี)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขานาทวี)

169 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี สงขลา 90160
โทร : 074-371524-5
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสะเดา)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสะเดา)

19/9 ถนนกาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
โทร : 074-411646
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

155 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ สงขลา 90130
โทร : 074-431204
บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำกัด (สาขาสตูล)

บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำกัด (สาขาสตูล)

279 หมู่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน สตูล 91160
โทร : 081-898-7910
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสตูล)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสตูล)

37-37/1 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000
โทร : 074-711246
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด

28/3 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-914555
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

38/2-10 ม.2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-200208, 077-200755-9
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (เวียงสระ)

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (เวียงสระ)

65/4 หมู่ 9 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทร : 077-257111
บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด

89 หมู่ที่ 2 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทร : 077-951555-9
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (บ้านตาขุน)

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (บ้านตาขุน)

137 หมู่ 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทร : 077-253666-8

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่โรงงานรถใหญ่ SMM 5

  • 85/1 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel : +66(2) 429 4888
  • Fax : +66(2) 429 1349
  • Email : truck_market@sammitr.com

สำนักงานใหญ่สามมิตรมอเตอร์สฯ

  • เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel. : 02-420-0027
  • Fax. : 02-420-9953

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี และความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและ การตอบแทนสังคมไทย บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านให้รู้จักเรามากขึ้น มองเราในฐานะการหลอมรวมของคุณค่าต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง บุคลากร เครือข่ายสากล ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรางวัลการันตีคุณภาพ และท้ายที่สุด มองเราในฐานะภาพรวมแห่งความเป็นหนึ่ง ของผู้นำระบบลอจิสติกส์และพลังงานทดแทน ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก สามมิตรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เรามีการจัดการบริหารคุณภาพที่ชัดเจนในแนวคิด 4M (Material, Method, Man, Machine) สินค้าที่ผลิตจากสามมิตรมอเตอร์สไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก เทรลเลอร์ เซมิเทรลเลอร์, หลังคาเหล็ก, อะไหล่รถบรรทุก จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานที่มีทักษะตามมาตรฐานระบบคุณภาพ OEM (Original Equipment Manufacturer)