TEL. 02-429-4888 FAX 02-429-1349

ศูนย์ร่วมบริการรถใหญ่ภาคใต้ จำนวน 52 ศูนย์

โปรทรัค สาขาไชยา

โปรทรัค สาขาไชยา

เลขที่ 213 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
โทร : 062-8822999
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด กระบี่

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด กระบี่

199 ม. 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ 81000
โทร : 081-8945514
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด อ่าวลึก

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด อ่าวลึก

29/2 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110
โทร : 089-8714915
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)

258 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก กระบี่ 81110
โทร : 075-619206
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

111/10 หมู่ 1 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม กระบี่ 81120
โทร : 075-640575
บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร

90 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86190
โทร : 077-576100-3
บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ ชุมพร จำกัด

บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ ชุมพร จำกัด

42/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านนา อ.เมือง ชุมพร 86000
โทร : 077-576067,077-576834
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (ท่าแซะ)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (ท่าแซะ)

178/2 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140
โทร : 077-584330
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สวี)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สวี)

5/10 หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร 86130
โทร : 077-583090
บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (หลังสวน)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (หลังสวน)

153 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
โทร : 077-581590
บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

50 ม.1 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง ตรัง 92000
โทร : 075-217044-46
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตรัง)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตรัง)

297/1-5 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
โทร : 075-215442
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาย่านตาขาว)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาย่านตาขาว)

201/12-13 หมู่ 1 อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140
โทร : 075-281379
บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด  (ณรงค์อะไหล่)

บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด (ณรงค์อะไหล่)

83 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-421956,075-329800
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณยนตรการ (นคร)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณยนตรการ (นคร)

90 ม.3 ถ.เอเชีย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-411679
บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด

บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด

376/4 หมู่ 5 ถนนอ้อมค่ายฯ ต.ปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-311054
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (ทุ่งสง)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (ทุ่งสง)

169 หมู่ 2 ถนนเอเซียทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-411289
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาสิชล)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาสิชล)

207/16 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120
โทร : 075-335100-2
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาจันดี)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาจันดี)

298 หมู่ 3 ต.จันดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
โทร : 075-364499
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาอ้อมค่าย)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาอ้อมค่าย)

69 ถนนอ้อมค่ายฯ ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-313003-5
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาทุ่งใหญ่)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาทุ่งใหญ่)

115/1 หมู่ 4 ตำบลปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
โทร : 075-368881
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์)

645/1-3 หมู่ 13 ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
โทร : 075-336101
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาชะอวด)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาชะอวด)

292/8 หมู่ 3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
โทร : 075-380244-6
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล สาขาสุไหงโกลก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล สาขาสุไหงโกลก

88/99 หมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทร : 073-530788, 081-951-3993
บริษัท ชัยรัชกิจ หัวหิน มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท ชัยรัชกิจ หัวหิน มอเตอร์เซลส์ จำกัด

555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 032-544-590,511-793-4
บริษัท วี.เค.กลการ จำกัด

บริษัท วี.เค.กลการ จำกัด

51/9 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร : 032-601253, 092-4967201-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

52 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
โทร : 073-319170-4
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาโคกกลอย)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาโคกกลอย)

89 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
โทร : 076-581500
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตะกั่วป่า)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตะกั่วป่า)

36/23 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110
โทร : 076-582038
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาแม่ขรี)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาแม่ขรี)

69 หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว พัทลุง 93160
โทร : 074-695769-72
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด

99/25 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-261083-7
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด เกาะแก้ว

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด เกาะแก้ว

99-99/1 ม.4 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-355112-20
บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด

2/15 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000
โทร : 073-299398-9
บริษัท อีซูซุ ระนอง จำกัด

บริษัท อีซูซุ ระนอง จำกัด

6/49 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
โทร : 077-821648-9
บริษัท เอ.ซี.ออโตโมบิล (2002) จำกัด

บริษัท เอ.ซี.ออโตโมบิล (2002) จำกัด

939/9 ม.1 ถ.เอเชีย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-422657-8, 074-501-642
บริษัท ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ จำกัด

บริษัท ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ จำกัด

108 ม.14 ถ.เอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110
โทร : 074-457800
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110
โทร : 074-347195-6,074-457710-4
บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด

1153 ถ.สายเอเซีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-209409-11
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

1483 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-422200-16
บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด

บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด

86 ถนนสายเอเซีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250
โทร : 074-438059
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมอเตอร์เซลส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมอเตอร์เซลส์

139/2 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90250
โทร : 074-364078
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาระโนด)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาระโนด)

94/3 หมู่ 1 ถนนเขาแดง-ระโนด ต.ปากเตระ อ.ระโนด สงขลา 90140
โทร : 074-454640 -1
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขานาทวี)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขานาทวี)

169 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี สงขลา 90160
โทร : 074-371524-5
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสะเดา)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสะเดา)

19/9 ถนนกาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
โทร : 074-460822-3
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

155 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ สงขลา 90130
โทร : 074-207650
บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำกัด (สาขาสตูล)

บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำกัด (สาขาสตูล)

279 หมู่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน สตูล 91160
โทร : 074-751181
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสตูล)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสตูล)

37/1 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000
โทร : 074-711246
บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด

บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด

28/3 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-914555
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

38/2-10 ม.2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-200208, 077-200755-9
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (เวียงสระ)

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (เวียงสระ)

65/4 หมู่ 9 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทร : 077-914555
บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด

89 หมู่ที่ 2 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทร : 077-951555
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (บ้านตาขุน)

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (บ้านตาขุน)

137 หมู่ 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทร : 077-914555

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่โรงงานรถใหญ่ SMM 5

  • 85/1 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel : +66(2) 429 4888
  • Fax : +66(2) 429 1349
  • Email : truck_market@sammitr.com

สำนักงานใหญ่สามมิตรมอเตอร์สฯ

  • เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel. : 02-420-0027
  • Fax. : 02-420-9953

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี และความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและ การตอบแทนสังคมไทย บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านให้รู้จักเรามากขึ้น มองเราในฐานะการหลอมรวมของคุณค่าต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง บุคลากร เครือข่ายสากล ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรางวัลการันตีคุณภาพ และท้ายที่สุด มองเราในฐานะภาพรวมแห่งความเป็นหนึ่ง ของผู้นำระบบลอจิสติกส์และพลังงานทดแทน ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก สามมิตรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เรามีการจัดการบริหารคุณภาพที่ชัดเจนในแนวคิด 4M (Material, Method, Man, Machine) สินค้าที่ผลิตจากสามมิตรมอเตอร์สไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก เทรลเลอร์ เซมิเทรลเลอร์, หลังคาเหล็ก, อะไหล่รถบรรทุก จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานที่มีทักษะตามมาตรฐานระบบคุณภาพ OEM (Original Equipment Manufacturer)