ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

24 Febuary 2020   340

บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด นำโดยนายแพทย์วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ ตำแหน่ง Managing Director พร้อมผู้แทนขาย โดยมีคุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ เพื่อให้ผู้แทนขายบริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด ได้เห็นถึงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)