ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

14 Febuary 2020   401

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel พร้อมจัดตั้งบูธแสดงสินค้าและแจกของรางวัลต่างๆมากมาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแห่งความสนุกสนาน แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไปนะครับ

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งที่ร่วมวิ่งงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)