ศูนย์ร่วมบริการ ภาคใต้

มีศูนย์ร่วมบริการ 51 แห่ง

*

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด กระบี่

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด กระบี่

199 ม. 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ 81000
โทร : 081-8945514

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด อ่าวลึก

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด อ่าวลึก

29/2 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110
โทร : 089-8714915

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)

258 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก กระบี่ 81110
โทร : 075-619206

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาคลองท่อม)

111/10 หมู่ 1 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม กระบี่ 81120
โทร : 075-640575

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร

บริษัท ชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร

90 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86190
โทร : 077-576100-3

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ ชุมพร จำกัด

บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ ชุมพร จำกัด

42/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านนา อ.เมือง ชุมพร 86000
โทร : 077-576067,077-576834

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (ท่าแซะ)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (ท่าแซะ)

178/2 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140
โทร : 077-584330

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สวี)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (สวี)

5/10 หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร 86130
โทร : 077-583090

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (หลังสวน)

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด (หลังสวน)

153 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
โทร : 077-581590

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

50 ม.1 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง ตรัง 92000
โทร : 075-217044-46

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตรัง)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตรัง)

297/1-5 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
โทร : 075-215442

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด  (ณรงค์อะไหล่)

บริษัท ทุ่งสงทรัคเซลส์ จำกัด (ณรงค์อะไหล่)

83 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-421956,075-329800

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณยนตรการ (นคร)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณยนตรการ (นคร)

90 ม.3 ถ.เอเชีย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-411679

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด

บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด

376/4 หมู่ 5 ถนนอ้อมค่ายฯ ต.ปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-311054

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (ทุ่งสง)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (ทุ่งสง)

169 หมู่ 2 ถนนเอเซียทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-411289

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาสิชล)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาสิชล)

207/16 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120
โทร : 075-335100-2

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาจันดี)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาจันดี)

298 หมู่ 3 ต.จันดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
โทร : 075-364499

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาอ้อมค่าย)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาอ้อมค่าย)

69 ถนนอ้อมค่ายฯ ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-313003-5

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาทุ่งใหญ่)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาทุ่งใหญ่)

115/1 หมู่ 4 ตำบลปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
โทร : 075-368881

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์)

645/1-3 หมู่ 13 ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
โทร : 075-336101

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาชะอวด)

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด (สาขาชะอวด)

292/8 หมู่ 3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
โทร : 075-380244-6

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล สาขาสุไหงโกลก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล สาขาสุไหงโกลก

88/99 หมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทร : 073-530788, 081-951-3993

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ชัยรัชกิจ หัวหิน มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท ชัยรัชกิจ หัวหิน มอเตอร์เซลส์ จำกัด

555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 032-544-590,511-793-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท วี.เค.กลการ จำกัด

บริษัท วี.เค.กลการ จำกัด

51/9 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร : 032-601253, 092-4967201-

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

52 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
โทร : 073-319170-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาโคกกลอย)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาโคกกลอย)

89 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
โทร : 076-581500

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตะกั่วป่า)

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาตะกั่วป่า)

36/23 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110
โทร : 076-582038

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาแม่ขรี)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาแม่ขรี)

69 หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว พัทลุง 93160
โทร : 074-695769-72

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด

99/25 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-261083-7

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด เกาะแก้ว

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด เกาะแก้ว

99-99/1 ม.4 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-355112-20

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด

2/15 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000
โทร : 073-299398-9

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุ ระนอง จำกัด

บริษัท อีซูซุ ระนอง จำกัด

6/49 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
โทร : 077-821648-9

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เอ.ซี.ออโตโมบิล (2002) จำกัด

บริษัท เอ.ซี.ออโตโมบิล (2002) จำกัด

939/9 ม.1 ถ.เอเชีย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-422657-8, 074-501-642

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ จำกัด

บริษัท ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ จำกัด

108 ม.14 ถ.เอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110
โทร : 074-457800

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110
โทร : 074-347195-6,074-457710-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด

1153 ถ.สายเอเซีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-209409-11

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

1483 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-422200-16

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด

บริษัท เอ เอส พี ฟูโซ่ จำกัด

86 ถนนสายเอเซีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250
โทร : 074-438059

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมอเตอร์เซลส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมอเตอร์เซลส์

139/2 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90250
โทร : 074-364078

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาระโนด)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาระโนด)

94/3 หมู่ 1 ถนนเขาแดง-ระโนด ต.ปากเตระ อ.ระโนด สงขลา 90140
โทร : 074-454640 -1

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขานาทวี)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขานาทวี)

169 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี สงขลา 90160
โทร : 074-371524-5

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสะเดา)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสะเดา)

19/9 ถนนกาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
โทร : 074-460822-3

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

155 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ สงขลา 90130
โทร : 074-207650

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำกัด (สาขาสตูล)

บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำกัด (สาขาสตูล)

279 หมู่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน สตูล 91160
โทร : 074-751181

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสตูล)

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สาขาสตูล)

37/1 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000
โทร : 074-711246

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด

บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด

28/3 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-914555

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

38/2-10 ม.2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-200208, 077-200755-9

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (เวียงสระ)

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (เวียงสระ)

65/4 หมู่ 9 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทร : 077-914555

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด

89 หมู่ที่ 2 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทร : 077-951555

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (บ้านตาขุน)

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (บ้านตาขุน)

137 หมู่ 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทร : 077-914555

ไปที่ศูนย์บริการ