ศูนย์ร่วมบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีศูนย์ร่วมบริการ 46 แห่ง

*

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)

111 หมู่ที่ 5 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด กาฬสินธ์ 46120
โทร : 043-891800

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ขอนแก่น

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ขอนแก่น

359/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-225700

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำกัด

บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำกัด

306-309 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-333525-32

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ขอนแก่นยนตรกิจทรัค จำกัด

บริษัท ขอนแก่นยนตรกิจทรัค จำกัด

288 ม. 8 ถนนมิตรภาพ, ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น 40260
โทร : 081-708-5531

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด (สาขาชุมแพ)

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด (สาขาชุมแพ)

88 หมู่ที่ 11 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 40130
โทร : 043-311488

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (กระนวน)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (กระนวน)

499 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.กระนวน ขอนแก่น 40170
โทร : 043-923111

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำกัด

99 ม.14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
โทร : 044-834065-6

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม)

340 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
โทร : 042-522857

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัด

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัด

428 หมู่ที่ 10 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044 296 304

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด

2998/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-352-401-4

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาปากช่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาปากช่อง

99/9 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทร : 044-280196-7,044-312277

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาสามแยกปักธงชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาสามแยกปักธงชัย

2842/12 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-281777

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาพิมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาพิมาย

105 ม. 4 ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110
โทร : 044-471471, 044-928111-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกััด

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกััด

37 ถนนมิตรภาพ ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา นครราชสีมา 30340
โทร : 02-420-1875 , 065-869-9994 สาขาสิคิ้ว 062-693-9091

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขานางรอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขานางรอง

837/1,2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110
โทร : 044-624306-8,631500

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาบุรีรัมย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาบุรีรัมย์

35/12 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทร : 044-611548, 044-616812-4 ,086-8678458

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด บุรีรัมย์

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด บุรีรัมย์

117-119 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทร : 044-690197-9

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (มหาสารคาม)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (มหาสารคาม)

204 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
โทร : 043-711322

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำกัด

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำกัด

281 หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม 44160
โทร : 043-370488

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำกัด

บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำกัด

78 หมู่ที่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000
โทร : 043-777933

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จำกัด มุกดาหาร

บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จำกัด มุกดาหาร

188 หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทร : 042-639362-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตังปักยโสธร จำกัด (ยโสธร)

บริษัท อีซูซุตังปักยโสธร จำกัด (ยโสธร)

241-242 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
โทร : 045-711670

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด

198-200 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-511-936

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (ร้อยเอ็ด)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (ร้อยเอ็ด)

266 หมู่ 16 บ้านโนนเมือง ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-511797

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (โพนทอง)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (โพนทอง)

22 หมู่ 12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
โทร : 043-571453-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด

2/15 ม.6 ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-611501

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด สาขาศรีสะเกษ

บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด สาขาศรีสะเกษ

180 หมู่ 4 ต.หนองแก้ว อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-633511

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์

214/1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทร : 042-711499

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน)

260 หมู่ที่ 18 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110
โทร : 093-3191226

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำกัด

บริษัท ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำกัด

126 หมู่ที่ 7, ถนนสุรินทร์-ปราสาท, ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 044-143108

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด (สาขาสุรินทร์)

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด (สาขาสุรินทร์)

301-305 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท (กม.13) ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 089-719-1304

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท หนองคาย ช.ทวี จำกัด

บริษัท หนองคาย ช.ทวี จำกัด

170 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หนองคาย 43000
โทร : 042-990699-700

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี สาขาหนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี สาขาหนองบัวลำภู

286 ม.5 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000
โทร : 042-378051

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

338 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000
โทร : 062-7793322

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (อำนาจเจริญ)

บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (อำนาจเจริญ)

728 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000
โทร : 086-4609175

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อุดรทรัคออโตเซลส์ จำกัด

บริษัท อุดรทรัคออโตเซลส์ จำกัด

788 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-292-866-8

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี

83/20-26 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-340400-2

ไปที่ศูนย์บริการ

ห.จ.ก.เฮียบหงวนมิลเลอร์

ห.จ.ก.เฮียบหงวนมิลเลอร์

444/4 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-211111

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด

บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด

472 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045-311869-73

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (น้ำยืน)

บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (น้ำยืน)

108 หมู่ 15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
โทร : 045 371 297

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (วารินชำราบ)

บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (วารินชำราบ)

189 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
โทร : 045 323 223

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

464 ถนนชยางกูร อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045 313 377

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เลย ช.ทวี จำกัด

บริษัท เลย ช.ทวี จำกัด

39 ม.8 ถ.มะลิวัลย์ ต.นาอาน อ.เมือง เลย 42000
โทร : 042-833090

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (เลย)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (เลย)

82/4 ถนนมะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
โทร : 042-811487

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาวังสะพุง

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาวังสะพุง

25 201 ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง เลย 42130
โทร : 042-841841

ไปที่ศูนย์บริการ