ศูนย์ร่วมบริการ ภาคเหนือ

มีศูนย์ร่วมบริการ 31 แห่ง

*

บริษัท นิวแมน จำกัด (กำแพงเพชร)

บริษัท นิวแมน จำกัด (กำแพงเพชร)

608/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
โทร : 055-799534,055-799027

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด

2/13,2/49 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง ตาก 63000
โทร : 055-546-828-9

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท นิวแมน จำกัด แม่สอด

บริษัท นิวแมน จำกัด แม่สอด

193 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-535271-2

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (แม่สอด)

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (แม่สอด)

16/12 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-546828, 081-2833710

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด

124 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทร : 056-221771

ไปที่ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการโปรทรัค สาขาพยุหะคีรี

ศูนย์บริการโปรทรัค สาขาพยุหะคีรี

เลขที่75 หมู่8 จ.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 60130
โทร : 092-793-9197

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาน่าน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาน่าน)

205 หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทร : 054-711833

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด สาขาพะเยา

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด สาขาพะเยา

219 ม.12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000
โทร : 054-484282-3

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (พะเยา)

บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (พะเยา)

1/18 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 52000
โทร : 054-484777

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท พิษณุโลกทรัคออโตเซลล์ จำกัด

บริษัท พิษณุโลกทรัคออโตเซลล์ จำกัด

54/1 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-227200-1

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด

444 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-289-000

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด

19 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-244671-3,055-247-619

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง

127 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52000
โทร : 054-325271-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด

บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด

65/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52000
โทร : 054-231600, 054-219-520

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาเถิน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาเถิน)

173 หมู่ที่ 12 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง 52160
โทร : 054 325 271

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

118 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.มะเขือแจ้ง อ.เมือง ลำพูน 51000
โทร : 053-552436-8

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ลำพูน

บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ลำพูน

177 ม.11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51150
โทร : 053-552226-8

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ้ง (1978) จำกัด

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ้ง (1978) จำกัด

206/4-8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611073,055-611-130

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท นิวแมน จำกัด สุโขทัย

บริษัท นิวแมน จำกัด สุโขทัย

35/4-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611525

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สวรรคโลก)

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สวรรคโลก)

79/15 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
โทร : 055-623499

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ ฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ ฮกอันตึ้ง จำกัด

180 ม.5 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055-441090-4

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด

429 ม.6 ถ.สายเอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : 053-774995-6

ไปที่ศูนย์บริการ

บจก. ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย

บจก. ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย

45 หมู่ 1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : -

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่

บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่

99/10 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ต ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-244671-7

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่

434 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-248464

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท ธารา จำกัด (ฝาง)

บริษัท ธารา จำกัด (ฝาง)

313 หมู่ 9 ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
โทร : 053-453223

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

409 ม.3 ต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
โทร : 055-771066-9

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ จำกัด

บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ จำกัด

102 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทร : 056-711-281

ไปที่ศูนย์บริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาแพร่)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาแพร่)

143/2 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น แพร่ 54130
โทร : 054-522560-2

ไปที่ศูนย์บริการ

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

158 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง แพร่ 54000
โทร : 054-628035-6

ไปที่ศูนย์บริการ