โปรโมชั่น

สามมิตรมั่นใจขยายเวลาการรับประกันนาน 3 ปี

30 สิงหาคม 2018

สามมิตรมั่นใจขยายเวลาการรับประกันนาน 3 ปี

การันตีคุณภาพจากสามมิตรมอเตอร์ฯ เมื่อออกรถกับสามมิตรมอเตอร์วันนี้ เพิ่มการรับประกันจาก 2 ปี เป็น 3 ปี